Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9

Tin tức

Tin tức trong nước Tin tức nước ngoài

Chùm ảnh: Lễ vía Phật A Di Đà ở chùa Pháp Võ

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 12, 2018, 22:6

18 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất ( nhằm ngày 22/12/2018), chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh bạch Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà và tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà với đông đảo Phật tử cùng tham dự.


Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, NT.Như Thảo, trụ trì đã có thời pháp thoại giảng về ý nghĩa của pháp hội và 48 lời nguyện.

Theo Ni trưởng giải thích, A Di Đà tiếng Phạn là Amitābha, nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. 

Trong “Phật thuyết A Di Đà Phật căn bản bí mật thần chú kinh” nói: “Danh hiệu Phật A Di Đà, có đầy đủ vô lượng vô biên, công đức vô thượng, không thể nghĩ bàn, thậm thâm bí yếu, thù thắng vi diệu. Trong ba chữ A Di Đà có vô số pháp hạnh, có tất cả chư Phật mười phương trong ba đời, có tất cả chư Bồ-tát, Thanh Văn, A-la-hán, có tất cả các kinh, thần chú Đà-la-ni... Cho nên, danh hiệu Phật Di Đà chính là pháp môn Đại thừa chí cực chân thật vô thượng; chính là diệu hạnh liễu nghĩa thanh tịnh thù thắng vô thượng; chính là Đà-la-ni vi diệu tối thắng vô thượng”, Ni trưởng nhắc lại lời kinh.

Dịp này, chùa Pháp Võ tổ chức thắp nến cầu nguyện. Hàng trăm ngọn nến được NT.TN.Như Thảo cùng đại chúng thắp sáng, rồi truyền dần đến các Phật tử trong tiếng niệm Phật, cùng những hồi chuông trống Bát-nhã vang rền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhất tâm hướng Phật 

Như Hòa 
Ảnh:
Giang