Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9 hinh 10

Tin tức

Tin tức trong nước Tin tức nước ngoài

LỄ CỔ PHẬT KHẤT THỰC TẠI PHÁP VÕ CỔ TỰ

Thứ Hai, Ngày 7 Tháng 8, 2017, 9:56

 Sáng ngày Chủ Nhật  01 tháng 06(nhuận) năm Đinh Dậu- nhằm ngày 23/07/2017 , tại hạ trường Pháp Võ Cổ Tự,  Ni Trưởng Thích Như Thảo cùng Ni chúng hạ trường đã long trọng tổ chức đại lễ Cổ Phật Khất Thực, tái hiện cảnh xưa Đức Thế Tôn cùng hàng Tỳ-kheo đệ tử đã ôm bình bát đến khắp chốn ở xứ Ấn.

Khi thời khắc điểm chín giờ, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, Phật tử đã vân tập trang nghiêm, Ni Trưởng viện chủ đã dâng lời tác bạch thành tại Đại Hùng Bửu Điện, niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành Đại Lễ Cổ Phật Khất Thực.

“Hoằng pháp phi gia vụ - Lợi sanh vi bổn hoài, đó chính là tâm nguyện và hoài bão thiêng liêng của người con Phật. Đức Phật đã dành trọn cuộc đời mình đi khắp mọi nơi để hoằng dương Chánh Pháp - Lợi lạc hữu tình. Nơi nào có bước chân Ngài  và tăng đoàn đi qua, là nơi đó ân triêm pháp lạc, vượt khỏi khổ đau, an vui hạnh phúc. Dù Đức Phật có vào Niết Bàn hơn 2500 năm, nhưng giáo Pháp của Ngài qua sự truyền thừa tiếp nối của Tăng đoàn vẫn truyền lưu bất diệt…”

Lễ Cổ Phật khất thực được tổ chức với sự tham gia đông đảo của Phật tử thành kính cúng dường Tăng đoàn đi trì bát, học theo hạnh khất thực du hóa thập phương của cổ Phật.

“Quý thay hình bóng nghiêm từ

Đẹp thay giải thoát sắc màu huỳnh y

An Cư đẹp đạo từ bi

Pháp Võ noi dấu Tỳ Ni Phật truyền”

Sau khi hoàn mãn, lễ thọ trai cho quý Phật tử cũng được diễn ra tại tự viện trong không khí ấm tình đạo vị.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận của buổi lễ :

 

Cung nghinh Chư Tôn Đức Ni quang lâm Bảo Điện 

Quý Ni Trưởng, Ni Sư niệm hương bạch Phật


 

Chư Tôn Đức Ni khởi điểm nhẹ gót vân du khất thực 

Phật tử thành kính dâng cơm vào bát Chư Tôn Đức Ni


 

Khóa lễ Quá Đường, Trai Tăng, Sớt Bát

Bài va ảnh  Tuệ Khai