Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9 hinh 10

Thông tin

Giới thiệu Thông báo mới

Lễ kỷ niệm 58 năm ngày xuất gia Ni sư Viện chủ Pháp Võ Cổ Tự

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 6, 2017, 12:45

 Vào lúc 17h00 ngày 15-09-2016 nhằm ngày 15 tháng 9 năm Bính Thân, Ni chúng chùa Pháp Võ cùng chúng đệ tử, Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày Ni sư xuất gia.

 
Người xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, không màng danh lợi, chỉ cầu giải thoát  và làm lợi lạc cho quần sanh.
 
Suốt 58 năm xuất gia, Ni sư đã nghiêm trì giới luật, hoàng dương Phật pháp, xây dựng  Pháp Võ từ một maí chùa tranh thành một ngôi Già Lam trang nghiêm thanh tịnh, đã được Unesco công nhận là di tích quốc gia. Ngoài việc việc kiến tạo chùa chiền, Ni sư là tấm gương sáng  trong việc tu học  cho hàng hậu bối. Bên cạnh đó Ni sư luôn chú trong đến việc hoàng hóa Phật pháp, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Giáo hội và hết mình với các công tác thiện nguyện cho huyện nhà và các tỉnh thành.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bài và ảnh: Tuệ Khai- Tịnh Trọng.