Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9

Tin tức

Tin tức trong nước Tin tức nước ngoài

Trang nghiêm đảnh lễ Ngũ Bách Danh kính mừng ngày Thành Đạo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 8, 2017, 21:58

 Nhân dịp kỷ niệm ngày Thành Đạo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 19 – 06 Âm lịch, hôm nay ngày 12 tháng 07 năm 2017, tại Pháp Võ Cổ Tự, Ni Trưởng Viện Chủ - Thích Như Thảo cùng Chư Tôn Đức Ni hạ trường Pháp Võ Cổ Tự,  đã trang nghiêm thành kính tổ chức lễ Ngũ Bách Danh với sự tham dự của đông đảo Phật tử khắp nơi.

Khóa lễ được bắt đầu lúc 17h30, toàn thể đại chúng trang nghiêm trước kim thân tôn tượng Quán Thế Âm, chuẩn bị thời khóa lễ Ngũ Bách Danh.

Trước khi xưng niệm hồng danh Bồ Tát, Ni trưởng cùng đại chúng trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương, xướng kệ tán Phật, quán tưởng và trải tâm từ đến muôn loài.

Sau đó, đúng 18h, nghi thức khóa lễ xưng tán và lễ bái Ngũ Bách Danh được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của Chư Tôn Đức Ni và hàng trăm Phật tử.

Đến 21h45, khóa lễ lạy Ngũ Bách Danh viên mãn, tất thảy hội chúng đều hoan hỷ.

Một bầu không khí thuần tịnh và an lành bao quanh cả khuôn viên tự viện. Buổi lễ đã diễn ra và thành tựu trong niềm hân hoan và hỷ lạc của tất cả mọi người.

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh  được thân tâm thường an lạc, hóa giải kiếp nạn, thế giới hòa bình.


Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận của buổi lễ :

Cung thỉnh chư Tôn Đức Ni quang lâm Bảo Điện

 

 

Ni Sư Viện chủ ban bố cho Phật tử thời pháp ngắn

 

Ni Sư Viện chủ cùng hội chúng niệm hương

 

 

 

 

 

Chư tôn đức Ni và Phật tử thành tâm kính lạy Ngũ Bách Danh

 

 

 

 

 

 

Bài va ảnh  Tuệ Khai

loading...