Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9

Tin tức

Tin tức trong nước Tin tức nước ngoài

Trung Quốc:Xá lợi chân thân Phật Tổ tổ chức tại Đại Từ Các, Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc

Thứ Tư, Ngày 24 Tháng 2, 2021, 17:11

 Pháp sư Chân Quảng - Trụ trì Thiền tự Chân Giác, đọc văn kỳ nguyện cung nghinh Xá Lợi

 
Pháp sư Chân Quảng - Trụ trì Thiền tự Chân Giác, tụng đọc Kỳ Nguyện Văn cung nghinh Xá Lợi an tọa và khai thị tại Pháp hội. Tổng cán sự Phật giáo Tại Tuyến An Hổ Sanh - Quản lý Thường Vụ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, và Phó Cục Trưởng Lý Chánh Như - Cục sự vụ Tôn giáo Dân Tộc Thành phố Bảo Định lần lượt phát biểu. Phó Thư ký trưởng Trương Văn Giang - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ chủ trì Pháp hội này.
 
 
Ông An Hổ Sanh - Tổng cán sự Phật giáo Tại Tuyến phát biểu
 
Ba viên Xá lợi được cúng dường lần này là Xá lợi chân thân Phật Tổ, Xá lợi Tôn giả Mục Kiền Liên và Xá lợi Tôn giả Xá Lợi Phất, do phái đoàn của Pháp sư Chân Quảng - Trụ trì Thiền tự Chân Giác, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Thành phố Bảo Định cùng phái đoàn, đã thực hiện chuyến đi đặc biệt trong thời gian 9 ngày, và thỉnh về từ Lumbini (Lâm Tì Ni) - nơi đản sinh Phật Thích Ca Mâu Ni, phía Nam, Nepal.
 
 
Phó Cục Trưởng Lý Chánh Như - Cục sự vụ Tôn giáo Dân Tộc Thành phố Bảo Định
 
Pháp sư Chân Quảng đã kêu gọi hàng tín chúng nên cần cù chịu thương chịu khó, để có đời sống an cư lạc nghiệp, và cống hiến một phần công sức của mình cho nước nhà thêm giàu mạnh. Pháp sư Chân Quảng cũng hy vọng Xá lợi chân thân Phật Tổ có thể đem lại phước đức trí tuệ cho quảng đại quần chúng, cũng như đem lại sự may mắn cho dân tộc Trung Hoa.
 
 
Nghinh thỉnh Xá Lợi chân thân Phật Tổ
 
Xá lợi là Thánh vật hiếm có, nhất là Xá lợi Chân thân Phật Tổ. Hơn 2500 năm trước, lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn, khi trà tỳ di thể của Phật, các đệ tử đã thu nhặt từ trong mớ tro tàn  được một viên Xá lợi xương đỉnh đầu, hai viên xương bả vai, bốn chiếc răng, lóng tay, một lóng tay giữa, và 84000 hạt Xá lợi Chân thân Phật Tổ, hình dạng giống như trân châu.
 
 
Xá lợi Chân thân Phật Tổ
 

Xá lợi Tôn giả Xá Lợi Phất
 

Xá lợi Tôn giả Mục Kiền Liên
 
Được biết, ba viên Xá lợi trân quý này, ngoài phụng thờ tại Đại Từ Các, các tự viện trong thành phố Bảo Định sẽ lần lượt nghinh thỉnh Xá Lợi phụng thờ tại chùa Quan Âm - huyện Thanh Uyển, chùa Phổ Tuệ - Cao Dương... sau cùng là chùa Phật Quang, huyện Thuận Bình.
 

Đảnh lễ chiêm ngưỡng
 
 
Phó Thư ký trưởng Trương Văn Giang - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ chủ trì Pháp hội
 
Thiền tự Chân Giác - Bảo Định được xây cất vào thời Tống, Kim, còn gọi là Đại Bi Các, bởi theo quần thể kiến trúc của nó mà đặt tên là Đại Từ Các, được liệt vào một trong tám phong cảnh của cổ thành Bảo Định.

Chùm ảnh Cung nghinh Xá lợi