Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9 hinh 10

Video

Phim về Phật Các khóa tu Ký sự Kinh tụng Thuyết pháp

LỄ CỔ PHẬT KHẤT THỰC TẠI PHÁP VÕ CỔ TỰ 2017

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 9, 2017, 18:35