Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9 hinh 10

Video

Phim về Phật Các khóa tu Ký sự Kinh tụng Thuyết pháp

Vu Lan Báo Hiếu 2017 - Chùa Pháp Võ

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 9, 2017, 18:34