Hotline: 083 7827727- 083 7829553
hinh 1 hinh 2 4 hinh 8 hinh 9 hinh 10

Video

Phim về Phật Các khóa tu Ký sự Kinh tụng Thuyết pháp

Lễ Tạ Pháp An Cư & Dâng Y Chùa Pháp Vỏ

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 10, 2017, 21:55